Korzystanie INTAMAP


Original: http://www.intamap.org/usage.php

Ta sekcja zawiera kilka przykładów na korzystanie z oprogramowania opracowanego w ramach projektu INTAMAP.

Są to strony WWW, w którym użytkownik może spróbować INTAMAP bez instalowania żadnego oprogramowania i wyświetlić wyniki w Google Earth plugin (jak pokazano poniżej), jeśli jest on zainstalowany w systemie.

Istnieje szereg przykładów, w jaki sposób system może być stosowany, w tym niektóre filmy z użytkowania systemu w monitoringu jakości powietrza.

Jest przykładem, jak złożyć wniosek do WPS INTAMAP. Przykłady statystycznej back-end ilustrują przykład korzystania z funkcjonalności różnych pakietów interaktywnie.

Przykłady klientów INTAMAP pokazują, jak korzystać z klientów opracowane w INTAMAP.

Wreszcie istnieją pewne zestawy przykład dane, które mogą być wykorzystywane z systemem INTAMAP.

interpolation of temperature in the UK