Podręczny przewodnik


Original: http://orangoo.com/skeletonz/User_guide/Getting_started_guide/

Krok 1: Pobieranie Skeletonz

Można uzyskać Skeletonz z naszej strony pobierania. Wyciąg ten na pulpicie (lub podobne miejsce).

Krok 2: Konfiguracja

Edycja general_config.py. Ten plik jest komentowane i powinno być trywialne, aby go edytować.

Krok 3: Jak to się zaczęło

Upewnij się, że stworzyliśmy bazę danych Skeletonz, i że można połączyć się z serwerem bazy danych (albo masz zamiar się błąd podczas uruchamiania serwera).

Czy jesteś gotowy! Z terminala:

python launch_server.py

To będzie zainicjować witrynę (połączenia z serwerem bazy danych, tworzenie tabel baz danych w razie potrzeby itp.) i uruchomić serwer na porcie z general_config.py. Aby zobaczyć swoją stronę wpisać adres URL w przeglądarce:

http://localhost:PORT/

PORT może być 14002 lub ​​podobne, sprawdź general_config.py.

Mastering Skeletonz

Świetny pomysł byłoby zajrzeć do artykułów opublikowanych w:

Jeśli musisz ustawić Skeletonz do użytku produkcyjnego, a następnie odczytać następujące brzmienie:

  • szczypie general_config.py

Baw się dobrze!